04.04.2022-Вебинар: „Најдобри практики за инклузивна обука, правци во кариера и работни места во приватното обезбедување“

Комората за приватно обезбедување учествува на вебинар во проектот „Интел“, кој го координираат Коес и Униевропа. Овој вебинар е во функција на споделување на искуства и практики за рамноправност, инклузивност и различност на работната сила, со посебно внимание на родовата рамноправност, вклучување на ранливи категории на граѓани и сл.
Целта на проектните активности е да се зголеми атрактивноста на секторот за работната сила, да се поттикне интересот кај потенцијалната работна сила преку промовирање на рамноправност и инклузивност.

Leave a Reply