09.03.2022-Промоција на учебник “Основи на безбедност- Концепциски безбедносни пристапи” од Проф. д-р Марјан Ѓуровски

Комората за приватно обезбедување гласно го поддржува вложувањето во стручни знаења за безбедноста, особено во високото образование, што ќе придонесе за креирање интелектуалци кои ќе го надоградуваат и ќе вложуваат во унапредување на безбедносниот систем на нашата држава.

Leave a Reply