16-17.12.2021 – Специјализирана дводневна обука за кризни комуникации

Оваа обука нуди продлабочени знаења за кризни комуникации и односи со јавност, со фокус на постапувањето на приватното обезбедување и правилно креирање на соопштение и изјава за медиуми и доследно запознавање на јавноста со специфични состојби во случаи на кризни ситуации.
Приватното обезбедување има капацитет и за кризни комуникации и односи со јавност.

Leave a Reply