30.11.2021-Филозофски факултет, Скопје, доделување награди

По повод 100-годишнината од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје на Претседателката на Комората за приватно обезбедување м-р Верица Милеска Стефановска ñбеше доделена јубилејна награда за особен придонес за развојот и унапредувањето на Филозофскиот факултет и остварено успешна и исклучителна соработка особено со Институтот за безбедност, одбрана и мир.
Оваа награда претставува поттик за двете институции да ја продолжат конструктивната соработка, но и да поттикнат реализација на ваква успешна соработка и во пошироки рамки кај релевантните чинители во нашата држава.

Leave a Reply