25-26.11.2021-Обука за кризни комуникации, Регионален центар за односи со јавност при Министерство за одбрана

Комората за приватно обезбедување во соработка со Факултетот за безбедност, Скопје и Регионалниот центар за односи со јавност (PARC) при Министерството за одбрана организираше специјализирана дводневна обука за кризни комуникации.
Програмата за обуката за кризни комуникации опфати теоретски предавања и практични вежби. >>

Leave a Reply