24.11.2021-генеричка обука за заштита на личните податоци

Комората за приватно обезбедување во соработка со Агенцијата за заштита на личните податоци организираше генеричка обука за заштита на личните податоци со програма прилагодена за потребите и интересите на правните лица коишто вршат приватно обезбедување.
Обуката ја посетија претставници од 36 правни лица.

Leave a Reply