30.6-02.07.2021 Специјализирана обука за начин на спроведување на јавните овластувања на приватното oбезбедување

Нова група, ново знаење, унапреден квалитет во работењето.

Leave a Reply