21.06.2021 – Потпишување на меморандум за соработка со Универзитетот Св.Климент Охридски, Битола на денот на годишница од основање на Комората.

Leave a Reply