15–17.03.2021 Специјализирана обука за анализа на ризици и проценка на закани

Специјализирана обука за анализа на ризици и проценка на закани во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на капацитетите за превенција спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот“, финансиран од ЕУ, а спроведуван од италијанските Карабиниери.

Leave a Reply