12.02.2021 – Нова програма за 3-дневна специјализирана обука.

ОБУКА ЗА НАЧИН НА ПРИМЕНА НА ЈАВНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА.

Ден 1-Законско-нормативни аспекти на примена на јавните овластувања.

Ден 2-Практични постапки и тактики на примена на јавните овластувања и средствата за присилба.

Дене 3-Администрирање и изготвување на извештај за примена на средства на присилба.

Поради големото значење на обуката и огромниот интерес од страна на вршителите на дејноста оваа обука ќе се спроведува во текот на 2021 година со распоред на сите фирми.

Leave a Reply