31.12.2020 – Предавање на Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска пред студенти на Факултетот за безбедност, Скопје, во рамки на предметот Основи на безбедност кај Проф д-р Марјан Ѓуровски

Leave a Reply