25 – 27.11.2020 – Обука за управување со човечки ресурси во време на пандемија од Ковид-19, организирана во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Во рамки на оваа специјализирана обука вкупно 50 менаџери од приватниот безбедносен сектор ги унапредија своите вештини од областа на управување со човечки ресурси, со посебен осврт на предизвиците во управувањето со работната сила кои се наметнати со пандемијата на Корона вирусот Ковид-19.

Leave a Reply