18.11.2019, Љубљана – конференција „Упатства за јавни набавки на услуги за приватно обезбедување и очекувањата на економските оператори и договорните органи“

На покана на словенечката зборница за приватно обезбедување претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска имаше свој реферат на темата, претставуајки ги состојбите во приватниот безбедносен сектор во нашата држава.

Leave a Reply