Треин Бреин Софт – Обуки за меки вештини за работници за приватно обезбедување

Во тек на месец мај, јули и октомври 2019 год. Комората на РСМ за приватно обезбедување организираше обуки за меки вештини за работници за приватно обезбедување на основно ниво, за работници за приватно обезбедување од правните лица кои вршат приватно обезбедување. Обуката опфати 3 специјалистички предавања: човекови права и слободи, комуникациски вештини и професионален стрес, исклучиво концепирани за потребите на секторот приватно обезбедување.

Leave a Reply