30.09.2019 – СВР ТЕТОВО

ПС Гостивар како домаќин на работната средба меѓу претставници на фирмите кои вршат приватно обезбедување на регионот на СВР Тетово и претставници од МВР, односно СВР Тетово, со заедничка цел: размена на искуства и практики, споделување на информации за состојбите во пракса, дискусија за дилемите и предизвиците во врска со приватното обезбедување во регионот на СВР Тетово.

Работната средба со своето присуство ја збогатија Претседателот на комисијата за контрола и надзор над работењето на приватното обезбедување Ветон Кранлиевски, помошник директорот на Бирото за јавна безбедност д-р Тони Станковски и Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска во функција на иницијатори и организатори на средбата, но и натамошни двигатели на промени и одржување на континуитетот во фунционирањето.

Leave a Reply