26.09.2019 – СВР КУМАНОВО

Работна средба на јавниот и приватниот безбедносен сектор во СВР Куманово.

Агенциите за обезбедување кои работат на територија на СВР Куманово со претставници од СВР Куманово, претседателот на Комисијата за контрола и надзор и претставник од БЈБ при МВР дискутираат за состојбите во пракса, начините на унапредување на меѓусебната соработка и функционирање во насока на подобрување на ефикасноста на системот за безбедност во државата.

Leave a Reply