28.03.2019 – Филозофски Факулет, Скопје

Претседателот на Комората на РМ за приватно обезбедување М-р Верица Милеска Стефановска присуствуваше на специјализирано предавање за кризни комуникации од Проф. Д-р Желимир Кешетович од Факултет за безбдност, Белград,Р.Србија

Leave a Reply