28.03.2019 – МАНУ-Научна конференција “Градење на вредносен и безбедносен систем: услов за интеграција во НАТО”

На 28.03.2019 во амфитеатарот на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) се одржа научната конференција на тема: “Градење на вредносен и безбедносен систем: услов за интеграција во НАТО”. На конференцијата учествуваше и Комората на РМ за приватно обезбедување , М-р Сања Керметчиева (генерален секретар на Комората) имаше свое излагање на тема: “Приватното обезбедување како интегрален дел од безбедносниот концепт на Р.С.Македонија”.

Leave a Reply