05.03.2019 год. Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска учествуваше со свое обраќање на конференцијата “ЖЕНСКО ЛИДЕРСТВО ВО БЕЗБЕДНОСТА” во организација на Факултетот за безбедност, Скопје.

Leave a Reply