08-09.11.2018-Потпишување на меморандум за соработка со Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии, при Универзитетот во Сараево

Во насока на исполнување на својата стратешка определба за соработка со академската заедница, Комората на РМ за приватно обезбедување и Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии, при Универзитетот во Сараево потпишаа меморандум за соработка, што се одржа во рамки на округлата маса „Превенција на ризик во урбани средини“ и посебниот панел „Кризно планирање и норматинвно техничко уредување на физичката и техничка заштита на критичната инфраструктура во урбаните средини“.

Leave a Reply