17.10.2018 Љубљана- Денови на словенечко приватно обезбедување 2018, конференција “Компетенции – теорија и пракса во приватното обезбедување”

Во рамки на Деновите на словенечко приватно обезбедување 2018 на 17.10.2018 год. во Љубљана се одржа конференција насловена “Компетенции – теорија и пракса во приватното обезбедување” кога Претседателот на Коморатам-р Верица Милеска Стефановска имаше свое излагање на темата “Поврзување на теријата и праксата во оспособувањето на приватното обезбедување во Македонија ”.

Leave a Reply