27.06.2018-Известување до членките на Комора на РМ за приватно обезбедување и сите правни лица кои вршат приватно обезбедување

На 28.05.2018 год. Собранието на РM донесе Заскон за измена и дополнување на законот за оружјето, кој е објавен во Службен весник на РМ бр.97/18. Комората на РМ за приватно обезбедување изготви неофицијален пречистен текст на одредбите кои се однесуваат на приватното обезбедување.

Leave a Reply