13.06.2018 год –Mеморанум за соработка со Дирекција за безбедност на класифицирани информации на 13.06.2018 год. среда, со почеток во 10,00 ч. во Комората

Комората на Р.Македонија за приватно обезбедување потпишa меморандум за соработка со Дирекција за безбедност на класифицирани информации на 13.06.2018 год. среда, во 10,00 ч. во Комората на Р.Македонија.

По повод воспоставување на соработката, во оваа прилика претставници од Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации одржаа стручни предавања на тема: „Безбедносни проверки за правни и физички лица“ и „Физичка безбедност на објекти наменети за заштита на класифицираните информации“ кои ќе претставуваат значајни аспекти од областа на безбедност на класифицирани податоци поврзани со работењето на приватното обезбедување.

Leave a Reply