29.03.2018 – Седница на Собрание

На 29.03.2018 год. се одржa редовна седница на собранието на Комората, кога Собранието го прифати извештајот за работа на Комората за 2017 година, финансискиот извештај за 2017 година и Програмата за работа на Комората за 2018 год.

Leave a Reply