29.03.2018 – Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Комората на Република Македонија за приватно обезбедување

Претседателот на Комората Верица Милеска Стефановска истакна дека „потпишување на Меморандумот за соработка првенствено има за цел да овозможи соодветен пристап за трансфер на соодветни знаења, практики и процедури применливи за правилно работење на секторот приватното обезбедување; размена на статистички податоци и информации за степенот на загрозеност на безбедноста, ефектуирање на нови форми за соработка во борбата против криминалното однесување, откривање на криминални појави и други околности кои влијаат на ефикасноста на системот за безбедност; и други форми на заеднички активности, со што приватното обезбедување ќе претставува достоен стратешки партнер во националниот безбедносен систем.“

Министерот Оливер Спасовски нагласи дека потпишувањето на Меморандумот за соработка е логичен чекор во насока на продлабочување и конкретизирање на заедничката соработка и сосема е оправдано, да се размислува за сите можности или евентуални перспективи што ги споделуваат домените на приватната и јавната безбедност. “Дефинирањето на една нормативна рамка, како што е денешниов Меморандум за соработка, го гледам како нужност од која што ќе имаме корист-Министерството за внатрешни работи како регулатор во дејноста и Комората како асоцијација на субјектите – директни носители на дејноста. Рамка, која што истовремено нуди еден широк простор за кооперативност и унапредување на соработката и активностите, на министерството и Kомората, во разните сегменти од дејноста приватно обезбедување. Крајниот бенефит од сево ова треба да го имаат граѓаните на Република Македонија” потенцира министерот Спасовски.

Leave a Reply