21.11.2017-Љубљана, Словенија

Во рамки на Денови на приватно обезбедување на Словенија на 21.11. 2017 година се одржа конференција насловена “Незаконски пракси на вршење приватно обезбедување – како да се решат и како постапуваат надлежните органи” во која свое учество зема претседателот на Комората изложувајки ги македонските искуства, предизвици и визија за надминување на актуелните состојби во насока на унапредување на работењето на приватното обезбедување.

Leave a Reply