21.11.2017-Љубљана, Словенија

Работниот комитет за проширување при Коес на 21.11.2017 год. во Љубљана одржа состанок на кој присуствуваа претставници од организациите за приватно обезбедување од: Естонија, Словенија, Хрватска, Романија, Србија и Македонија, заради размена на информации за актуелните состојби во земјите, најнови трендови и предизвици, како и заради активности во однос на проектот „Иднината на индустријата-конкурентност на пазарот на приватно обезбедување“.

Leave a Reply