10.11.2017-Букурешт, Романија

Во рамки на проектот „Треин Бреин Софт – Развој на стандардизиран курикулум и е-алатки за меки вештини за кадарот во приватното обезбедување“ се одржа трет состанок на партнерските организации, заради извештај на завршените активности, како и утврдување на насоки за натамошни проектни активности.

Leave a Reply