05.09.2017 – 07.09.2017 – Охрид- Меѓународна научна конференција “ Балканот меѓу исток и запад: стари и/ или нови безбедносни предизвици ”

Во организација на Институт за Безбедност, одбрана и мир, Скопје а под покровителство на Комора на Република Македонија за приватно обезбедување во периодот од 05.09.2017 до 07.09.2017 год. во хотел Инекс Горица, Охрид се одржа меѓународна конференција со наслов “ Балканот меѓу исток и запад: стари и/ или нови безбедносни предизвици ”.

Конференцијата ги собра научниците од регионот на Балканот и пошироко во насока на размена на наоди од истражувања и перспективи за различни прашања од сферата на безбедноста

Детали за конференцијата може да се најдат на следниов линк:

Leave a Reply