21.06.2017 – Средба на раководствата на Комората на РМ за приватно обезбедување и Факулетот за безбедност – Скопје

Како резултат на веќе воспоставена квалитетна соработка меѓу Комората на РМ за приватно обезбедување и Факултетот за безбедност  Скопје,  Претседателот на Комората  М-р Верица Милеска Стефановска  и Деканот  на Факултетот за безбедност – Скопје  Проф д-р Никола Дујовски договорија натамошна взаемна соработка и други активности.

Leave a Reply