04-06.06.2017 – Охрид – Меѓународна научна конференција “Концепти и политики за – нова генерација на ризици закани “

Во организација на Факултетот за безбедност, а под покровителство на Комората на РМ за приватно обезбедување и организацијата Ханс Зидел Штифунг, во периодот 04-06 Јуни 2017 год, во Хотел Метроплол, во Охрид, се одржи осма  Меѓународна научна конференција насловена “Концепти и политики за безбедност– нова генерација на ризици закани “.

Во рамки на настанот се одржа и Форум за критична инфраструктура, на кој како  модератори се јаваија:

  • – Проф. д-р Неџат Корајлич – Декан на Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни студии,Сараево,Р.Босна и Херцеговина
  • – Проф. д-р Иван Тот – Декан на Факултетот за применети науки,ВВГ, Р.Хрватска
  • – М-р Верица Милеска Стефановска – Претседател на Комората на РМ за приватно обезбедување на РМ, Р.Македонијаs

Leave a Reply