13-15.12.2017 – Скопје, Обука „Планирање за подготвеност и постапување во итни случаи“

Комората на РМ за приватно обезбедување спроведува обука/тренинг „Планирање за подготвеност и постапување во итни случаи“ во рамки на проектот „Да ги земеме правата во наши раце”, под покровителство на Првата детска амбасада во светот Меѓаши, Скопје.

Комората на РМ за приватно обезбедување спроведува обука/тренинг „Планирање за подготвеност и постапување во итни случаи“ во рамки на проектот „Да ги земеме правата во наши раце”, под покровителство на Првата детска амбасада во светот Меѓаши, Скопје.

Leave a Reply