Простор

Простор

Центар за обука

Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно пристапна.

Капацитетот на салата во кино систем е за 50-60 лица и 4 лица на главна маса.

Салата има инсталирана техничка опрема: ЛЦД проектор и Лаптоп компјутер.

Испитен центар

Испитниот центар е опремен со 22 компјутери, мрежно поврзани. Компјутерите се поврзани на интернет.

21.12.2022 год. – Jавна расправа за Предлог Законот за критична инфраструктура

Комората на РСМ за приватно обезбедување беше вклучена во инклузивниот и транспарентен процес на креирање на Предлог Законот, кој го реализира Министерството за одбрана

Повеќе »