Простор

Простор

Центар за обука

Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно пристапна.

Капацитетот на салата во кино систем е за 50-60 лица и 4 лица на главна маса.

Салата има инсталирана техничка опрема: ЛЦД проектор и Лаптоп компјутер.

Испитен центар

Испитниот центар е опремен со 22 компјутери, мрежно поврзани. Компјутерите се поврзани на интернет.

22.09.2022- Научно-стручна дебата „Јавната и приватната безбедност-преку координација и соработка до заедничка превенција на безбедносните ризици и закани„ и промоција на книгата „Јавна и приватна безбедност-координација и соработка”

Остварување на квалитетна соработка и координација меѓу приватното обезбедување и јавната безбедност претставува врвен приоритет за Комората за приватно обезбедување и Министерството за внатрешни

Повеќе »