5.01.2024 – DITA PORTOKALLI – Lidija Stolica, Kryetare e Shoqatës Kroate të mbrojtësve

Në kuadër të projektit “Pëllëmba portokalli – të bashkuar në aktivizëm kundër dhunës ndaj
grave dhe vajzave” vazhdojmë të ndajmë mesazhe për tolerancë zero ndaj dhunës me bazë
gjinore.
Projekti “Pëllëmba portokalli” ka iniciuar aktivitete në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, ndaj me
këtë rast ndajmë deklaratën e kryetares së Shoqatës Kroate të mbrojtësve Lidija Stolica.
Shoqata Kroat e mbrojtësve të Sigurisë mbështet dhe ndërmerr haptazi iniciativën për të rritur
ndërgjegjësimin kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe njofton se më 17 prill 2024, në
Zagreb, do të organizojë një konferencë për ofruesit privatë të sigurisë dhe palët e tjera të
interesit me temën e forcimit parandalimi në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe forcimi i
politikave publike për barazinë gjinore.

Leave a Reply