10.05.2023- Ligjërate profesionale me temën “Aktiviteti i sigurisë private,,- rregullimi, përvojat dhe sfidat”

Ligjërata profesionale me temën “Aktiviteti i sigurisë private – rregullimi, përvojat dhe sfidat” mbajtur nga Prof. Dr. Jasmin Ahiq, Dekan i Fakultetit të Studimet e kriminologjisë, dhe sigurisë në Sarajevë me temën “Siguria private në infrastrukturën kritike të mbrojtur” nga Prof. Dr. Želimir Kesetoviq, nga Fakulteti i Sigurisë nga Beogradi në temën “Komunikimi i krizës si funksion kyç i menaxhimit të krizave” ofruan njohuri të reja, si dhe përvoja të përbashkëta dhe praktikat moderne në fushat që janë aktuale dhe të nevojshme për ofruesit privatë të sigurisë në drejtim të avancimit dhe profesionalizimit të mëtejshëm.

Leave a Reply