27.04.2023 – Konferenca ndërkombëtare: Mbrojtja private 2023, Zagreb

Kryetarja e Odës m-gj Verica Mileska Stefanovska kishte fjalimin e saj në panelin e titulluar ‘’ Arsimim i përjetshëm dhe aftësitë në industrinë e mbrojtjes privae’’, tregon rëndësinë e edukimit kontinuel të ushtruesve të sigurimit privat për avancimin e veprimtarisë i paraqiti aktivitetet e Odës për sigurim privat për organizimin e trajnimeve të specializuara në fusha të ndryshme

Njëherit, në kuadër të panelit u diskutua për njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për sigurimin e infrastrukturës kritike, sigurimin e fuqisë punëtore dhe të ngjashme.

Leave a Reply