28.02.2023 – Puntoria për infrastrukturën kritike

Propozim ligji për infrastrukturë kritike përskaj identifikimit të infrastrukturës kritike, në bazë së metodologjisë së veçantë, e faktorizon në mënyrë direkte sigurimin privat si palë e autorizuar për e objekteve të infrastrukturës kritike
Ligjerues profesional :
Prof. d-r Robert Mikac
Prof. d-r Marjan Gjurovski
Programi për puntorinë përfshinë:
– Rregullim ligjor të infrastrukturës kritike
– Vendi dhe roli të aktorëve joshtetërorë dhe sektorit të sigurimit privat

Leave a Reply