14.11.2022 – Memorandum bashkëpunimi me akademinë ushtarak ‘’ Gjeneral Mihajlo Apoatolski’’

Oda për sigurim privat dhe academia ushtarake ‘’ Gjeneral Mihajlo Apostolski’’ nënshkroi memorandum për bashkëpunim në funksion të kontributit të përbashkë për avansimin e sigurimit privat në shtetin tone, ndërsa edhe për sigurinë në përgjithësi.
Anëtarët e këshillit drejtues të Odës, Dekani i akademisë ushtarake Prof-d-r Mitko Bogdanovski dhe pro dekani prof d-r Nenad Taneski u pajtuan për rrjetëzimin e prioriteteve, detyrat dhe aktivitetet, ndërrimin e kapaciteteve dhe aftësive respektibile, organizimin e trajnimeve praktike të përbashkëta për punëtorët e sigurimit privat, tribuna dhe punëtori Oda për sigurim privat dhe akademia ushtarake ‘’ Gjeneral Mihajlo Apostolski’’ të kontribojnë në ndërtimin e profesionalitetit të lartë, përkushtim dhe përgaditje për ushtruesit e sigurimit privat në drejtim të plotësimit të benefiteve për të gjithë palët e përfshira, gjithashtu në fund edhe për benefit të përbashkët për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Leave a Reply