21.10.2022 – Trajnim i specializuar për sigurim privat – edukim, trajnim dhe ushtrime për mbrotje kundër zjarrit për bankën popullore

Oda për sigurim privat për të punësuarit në BPRMV organizoi trajnim të specializuar e cila përfshiu edukim, trajnim dhe ushtrime për mbrojtje kundër zjarrit, me fokus të veçantë në : shuarjen e zjarrit, shpëtimin e personave, evakuimin dhe ofrimin e ndihmës së parë për personat e prekur prej zjarrit në BPRMV; Trajtimi i duhur i të punësuarve në rast të shfaqjes së zjarrit, shpëtimi dhe evakuimi; Kordinim i përbashkët i njësisë për mbrojtje kundër zjarrit Përdorimi и paisjeve dhe materialeve të caktuara; Evakuimi i të punësuarve etj.

Leave a Reply