27.10.2021 – Ndarja e mirënjohjes për Prof.dr Marijan Gjurovski

Me rastin e jubileut dhe 20 vjetorit të themelimit dhe formimit të sigurimit privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndau mirënjohje për Prof. dr Marijan Gjurovski për angazhim dhe kontribut të veçantë të dhënë për zhvillimin dhe pozicionimin e aktiviteteve në sigurimin privat.
Prof.dr Marijan Gjurovski realizoi kontribut të theksuar për krijimin e strategjisë për zhvillim të aktivitetit për sigurim privt në Maqedoni dhe formulimit të misionit dhe vizionit tonë, e cila për herë të parë në historinë e aktivitetit tonë ishte e inkuadruar në strategjinëë për zhvillim të sigurimit privat në Maqedoni 2016-2020.
Strategjia është e nevojshme për shkak të profesionalizimit, standardizimit të ushtruesve të aktivitetit, garantim për kualitet të shërbimit, ndërlidhjen e sektorit qytetar publiko-privat, si dhe harmonizimin me trendet bashkëkohore në teori dhe praktikë.
Në vazhdim, prof. Gjurovski është fuqi shtytëse për një mori projektes për përparimin dhe promovimin e aktiviteteve siç janë: ,,Siguria në shtëpi ‘’, ,, Libri i bardhë për sigurim privat,, , Katalogu elektronik në ektorin e sigurimit privat në RMV jep kontributin e saj personal në realizimin e trajnimeve të ndryshme profesionale, konferenca dhe forume të ndryshme për nxitjen e debateve dhe zhvillimin e mëtuthjeshëm të sigurimit privat, për të cilat jemi veçanërisht faleminderues si sektor i sigurimit privat.

Leave a Reply