18.10 – Ndarja e mirënjohjes për Prof – d-r Marina Mitrevska

18.10.2021 – Me rastin e 20 vjetorit të profilimit të sektorit për sigurim privat si pjesëmarrës aktiv në sistemin integral të sigurisë me kuadër profesional dhe përkatës.
Oda për sigurim privat shpreh respektin e duhur dhe falënderim të madh për mbështetjen për rritje dhe zhvillim, e cila pa kushte manifeston ekspertë eminentë nga sektori për sigurim privat, opinioni shkencor dhe profesional dhe funksionarët relevantë.
Prandaj, Oda për sigurim privat ndan mirënjohje për Prof d-r Marina Mitrevska për kontribut të veçantë dhe angazhim për përparimin e veprimtarisë së sigurimit privat. Veçanërisht me pjesëmarrjen në aktivitetet e caktuara: Tribuna shkencore profesionale- Profesionalizimi- qëllimi kyç për zhvillimin e strategjisë për zhvillimin e sigurimit privat në R. e Maqedonisë.
Manual për sigurimin e infrastrukturës kritike; Udhëyimet për zhvillimin e ardhshëm të sigurimit privat në Republikën e Maqedonisë së Veriut; Trajnim për mbrojtjen e infrastrukturës kritike.

Leave a Reply