21.05.2021-Platforma nacionale për sipërmarrësi femërore

Kryetarja e Odës nënshkroi deklaratë për mbështetjen e sipërmarrësisë femërore, në korniza të eventit për promovimin e platformës nacionale për sipërmarrësi femërore. Me deklaratën e përbashkët për mbështetjen e sipërmarrësisë femërore, palët relevante në nivel lokal dhe shtetëror, prej sektorit qeveritar dhe jo-qeveritar do të ndërmarrin aktivitete për avancimin e gjendjes dhe rritjes së pjesëmarrjes në sipërmarrje dhe bizneset, si dhe dhe proceset e përgjithshme.

Leave a Reply