31.03.2021- Nënshkrimi i marrëveshjes për bashkëpunim strategjik me Bashkësinë Ekonomike të odave ekonomike të Maqedonisë

Motivi udhëheqës dhe modeli i lidhjes së bashkpunimit mes Odës për sigurim privat dhe Bashkësisë së odave ekonomike të Maqedonisë është rëndësia e pyetjeve ekonomike dhe financiare  në punën afariste të bizneseve të cilat kryejnë sigurim privat nga njëra anë, por nga ana tjetër potencialin për lidhjen me bizneset të cilat ofrojnë shërbime të sigurimit privat me anëtarët e Bashkësisë së odave ekonomike.

Dy palët janë thellësisht të bindura se me marrëveshjen për bashkëpunim do të fillojnë forum konstruktiv për ndihmë dhe përkrahje për zgjidhjen e pyetjeve kyqe nga sfera e biznesit dhe sigurisë, por në të njejtën kohë nëpërmjet rrjetëzimit do ndërtohen politika kualitative për avancimin e gjendjes në ekonomi dhe arritjen e zhvillimit dhe rritjes sa më të madhe.

Leave a Reply