24.02.2021- ueb konferenca Lidershipi femëror

LIDERSHIPI FEMËROR për Odën përfaqëson mendim udhëheqës, ide motivuese dhe aspirata afatgjata, të cilat përfshijnë aspekte të promovimit dhe nxitjes së barazisë gjinore, zmadhimi i rolit të gruas në të gjitha proçeset shoqërore. Përmbajtja e kësaj ueb-konference paraqet ngërthim të temave të ndryshme të cilat nga aspekte të ndryshme sjellin realizim të qëllimeve të njejta.

Folësit:

M-r Verica Mileska Stefanovska, m-r Magdalena Nestorovska, Vesna Ivanoviq Kostaret, Danela Arsovska, Aneta Manuilova, prof.dr Stojanka Mirceva, dr. Marina Malish Sazdovska, prof.dr. Ana Fridzhandt, m-r Biljana Galovska, dr. Jana Belevska.

Leave a Reply