Uncategorized @mk

30.11.2022 – Работна средба со Претседателката на Одборот за акредитација со високото образование на РСМ

Денеска 30.11.2022 Претседателката на Комората на РСМ за приватно обезбедување м-р Верица Милеска Стефановска оствари работна средба со Претседателката на Одборот за акредитација со…

  • ноември 30, 2022
Uncategorized @mk

23.11.2022 – меѓународна конференција „Приватното обезбедување во заштита на критична инфраструктура“, Денови на приватно обезбедување 2022

Комората за приватно обезбедување организираше меѓународна конференција насловена „Приватното обезбедување во заштита на критична инфраструктура“ што се одржа на 23.11.2022 год. во рамки на…

  • ноември 24, 2022
Uncategorized @mk

14.11.2022 Меморандум за соработка со Воена академина “Генерал Михаило Апостолски ”

Комората за приватно обезбедување и Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“потпишаа меморандум за соработка во функција на заеднички придонес за унапредување на приватната безбедност во…

  • ноември 14, 2022
Uncategorized @mk

07.11.2022 – Денови на словенечко приватно обезбедувањe-конференција “Регрутирање и вработување во приватно обезбедување” Љубљана

Обраќање на Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска со претставување на ЕУ проектот “Инклузивен омнибус-дигитална училница за различна работна сила”кој се однесува на…

  • ноември 10, 2022
Uncategorized @mk

31.10.2022 – Работна средба со Претседателот на Република Северна Македонија д-р Стево Пендаровски

Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска и Претседателот на Надзорниот Одбор Рисго Мелков на работна средба со Претседателот на Република Северна Македонија д-р…

  • ноември 1, 2022
Uncategorized @mk

21.10.2022 – Специјализирана обука за приватно обезбедување-едукација, Обука и вежба за противпожарна заштита на Народна банка

Комората за приватно обезбедување за вработените во НБРСМ организираше специјализиран обука која опфати едукација, обука и вежба за противпожарна заштита, со особен фокус на:…

  • октомври 21, 2022