Uncategorized @mk

31.03.2021-потпишување на Договор за партнерска соработка со Сојуз на стопански комори на Македонија

Водечкиот мотив и модел на поврзување и соработкана Комората за приватно обезбедување и Сојузот на стопански комори на Македонија е важноста на економските и…

  • април 1, 2021
Uncategorized @mk

24.02.2021 – Веб-конференција Женско лидерство

ЖЕНСКО ЛИДЕРСТВО за Комората претставува водечка мисла, мотивациска идеја и долгорочна аспирација, која опаќа различни аспекти на промовирање и поттикнување на родова рамноправност, зголемена…

  • март 23, 2021
Uncategorized @mk

17.02.2021 – Специјализирана обука за начин на примена на јавните овластувања за приватно обезбедување-ден 1

Комората за приватно обезбедување во текот на 2021 година редовно ќе ја организира оваа обука за да бидат опфатени работниците за приватно обезбедување од…

  • март 23, 2021
Uncategorized @mk

27.01.2021 – Комората за приватно обезбедување организираше обука за новиот Закон за заштита на личните податоци

Комората за приватно обезбедување организираше  обука за новиот Закон за заштита на личните податоци, обуката беше реализирана според посебна програма за потребите на приватното обезбедување,…

  • март 23, 2021