Денови на приватно обезбедување 2013

30.10.2013 – Хотел Александар Палас, Скопје

ПРОГРАМА
11.30-11.50 Свечено отварање

-Верица Милеска Стефановска, Претседател на Комора

-М-р Гордана Јанкулоска, Министер за внатрешни работи

11.50-12.00 МЕДИУМИ

11.45-12.00 Измени во регулативи кои се однесуваат на дејноста приватно обезбедување

– Виолета Јанковска, Државен Секретар, МВР

12.00-12.15 Анализа по извршени надзори над работата на правни лица кои вршат дејност приватно обезбедување

– мр Горанче Савовски, Началник на централни полициски служби, МВР и Претседател на Комисијата за контрола и надзор за примена на одредбите на Законт за приватно обезбедување

12.15-12.45 Задолжително обезбедување

-Лидија Петрова Мојсовска, Началник на Одделение за агенции за обезбедување и детективска дејност и издавање одобренија и дозволи за оружје на физички и правни лица, МВР

12.45-13.00 Состојбите во дејноста приватно обезбедување, во рамки на ЕУ

-Натали Де Мулер, CoESS (Confederation of European Security Services)

13.00-13.15 Обезбеди ја мојата сигурност, заштити ја мојата приватност

-Сеад Садикоски, Заменик Директор, ДЗЛП

13.15-13.30 Доделување на Сертификати за членство

13.30-14.00 Коктел пауза

14.00-14.15 Комора на РМ за приватно обезбедување

– Верица Милеска Стефановска, Претседател на Комора

14.15-14.30 Значењето на постоењето на Комора во дејноста

-Бранко Слак, Претседател на Комората на Р.Словенија за приватно обезбедување

14.30-14.45 Приватното обезбедување во Македонија од аспект на заштитата на човековите права и основни слободи

-Вера Коцо

14.45-15.00 Казнена одговорност на работниците за приватно обезбедување

-доц.д-р Александра Деаноска-Трендафилова, Правен факултет

15.00-15.15 Општествена одговорност и приватно обезбедување

-Зоран Стојковски, извршен директор на ЦИРА (Центар за институционален развој)

15.15-15.30 Техничко обезбедување

-Димитар Белески , „Димал“

Previous
Next

27.03.2024 – Завршна конвенција, “Инклузивен омнибус-Амбасадор”  Скопје, Центар за обука на МВР

Проект во програмата Еразмус +:  „Инклузивен омнибус-дигитална работилница за различна работна сила“ стратешко партнерство за образование на возрасни  Оваа конвенција овозможи промоција и претставување

Повеќе »