Денови на приватно обезбедување 2012

ДЕНОВИ НА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 2012
25-26.10.2012 Хотел Холидеј Ин, Скопје

ПРОГРАМА

25.10.2012 – четврток

11.00-12.00 – Свечено отварање на кампањата

-Обраќање на Претседателот на Комората, Верица Милеска Стефановска
-Обраќање на Министерот за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска

12.00-12.15 – Приватно обезбедување во Македонија
Верица Милеска Стефановска, Претседател на Комора

12.15-12.30 – Новини во Предлогот на Закон за приватна безбедност
Виолета Јанковска, Државен Секретар на МВР

12.30-12.45 – Анализа по извршени надзори над работата на правни
лица кои вршат обезбедување на лица и имот
Горанче Савовски, МВР, Претседател на Комисија за
контрола и надзор за примена на Законот за обезбедување

12.45-13.00 – Значењето на Законот за приватно обезбедување во
општествената сфера
Проф.др.Оливер Бакрески, Институт за безбедност при
Филозофски факултет, Скопје

13.00-14.00 – Коктел – Доделување на благодарници

14.00-14.30 – Состојбите во ЕУ-регулатива, пракса и искуства
Хилде Де Кларк, Генерален Секретар, CoESS

14.30-14.50 – Претставување на Комитетот за проширување при
CoESS и осврт на законодавство и состојби во земјите членки
(регион на Југо-источна Европа)
Рихо Лутер, Претс. на Комитет за проширување CoESS

26.10.2012 – петок
09.30-10.30 – Меѓународна конференција (дел I)
-Комора на Р.Македонија
-CoESS (Белгија, Естонија, Шпанија)
-Словенија
-Бугарија

10.40-11.00 – Кафе пауза

11.00-12.30 – Меѓународна конференција (дел II)
-Хрватска
-Босна и Херцеговина
-Косово
-Србија
-Црна Гора
-Албанија

Previous
Next

27-28.09.2023, Попова Шапка , Работилница за проценка на концептот за заштита на меки
цели од терористички напади-ОБСЕ

Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска и Генералната секретарка м-рСања Керметчиева учествуваат во специјализирана работилница за заштита на меки цели одтероризам.Посебен фокус ќе

Повеќе »