Денови на приватно обезбедување 2011

ПРОГРАМА

19.10.2011 – среда

10.00 – 10.20 – Обраќање на Претседателот на Комората

Верица Милеска Стефановска

10.20 – 10.35 – Анализа на состојбите во пракса

Горанче Савовски,

МВР, Помошник на началникот на СВР Скопје за комесаријат за криминалистички истраги

-Претседател на Комисија за контрола и надзор над примена на Законот за обезбедување

10.35 – 11.00 – Состојбите во ЕУ-регулатива, пракса и искуства

Хилде Де Кларк, Генерален Секретар, CoESS

11.30 – Свечено отварање на кампањата

Обраќање на Претседателот на Комората

Обраќање на Министерот за внатрешни работи

Обраќање на Генералниот Секретар на CoESS

Коктел – ресторан Александар Палас
13.00 – 13.20 – Имиџот на работникот за обезбедување во РМ

Горан Михајловски, главен и одговорен уредник на Вест

13.20 – 13.40 – Одговорноста на работникот за обезбедување во

спроведување на законските овластувања

д-р Душко Стојановски, професор по казнено-правни науки при Американ колеџ Скопје

13.40 – 14.00 – Работникот за обезбедување во Словенечкото
Законодавство и пракса

Бранко Слак, Претседател на Комората на Р.Словенија

за приватно обезбедување

14.00 – 14.30 – Имиџот на работникот за обезбедување од
психолошки аспект

проф. д-р Дијана Белеска, клинички психолог

20.10.2011 – четврток

09.00 – 10.30 – Работна средба на претставници на агенциите за
обезбедување со Генералниот Секретар на CoESS

10.30 – Каф

Previous
Next

22.09.2022- Научно-стручна дебата „Јавната и приватната безбедност-преку координација и соработка до заедничка превенција на безбедносните ризици и закани„ и промоција на книгата „Јавна и приватна безбедност-координација и соработка”

Остварување на квалитетна соработка и координација меѓу приватното обезбедување и јавната безбедност претставува врвен приоритет за Комората за приватно обезбедување и Министерството за внатрешни

Повеќе »