Е-каталог на секторот приватно обезбедување во РСМ

+389 (0)45 224 333

+389 (0)75 318 316

2СС ДООЕЛ Кичево+389 (0)45 224 333
+389 (0)75 318 316

2СС ДООЕЛ Кичево


agencija_2ss@hotmail.com

ул.Кузман Јосифоски –Питу бр. До Централен Регистар – Кичево

Агенцијата за Приватно обезбедување 2сс е основана на 05.06.2005 година,од страна на нејзиниот основач и сопственик Самир Билбилоски,и од основањето па се до ден денес бележи значителен пораст, што резултира со поголем број на вработени и поголем број на задоволни клиенти.
Визија: Нашата визија е да креираме посигурно секојдневие во животот на повеќе луѓе.Успехот на нашата компанија се должи на максимално користење на целокупниот потенцијал и квалитет на нашите услуги,користејќи најсовремена опрема во приватното обезбедување.
Цели: Полесен пристап до современите технологии и следење на најновите стандарди,да се биде поблиску до новата ера на развој,раст и подобра продуктивност на обезбедувањето како гранка.

Мисија:Нашата мисија е да се ориентираме кон подобри вредноси со кои ќе бидеме целосно посветени кон исполнување на барањата на клиентите,да бидеме чекор поблиску до задоволување на нивните потреби, да креираме профил на сигурност во нивната перспектива. Организациска поставеност: Раководни лица на Агенција за Обезбедување:
 1. Самир Билбилоски – Генерален Директор од 05.06.2005
 2. Џемаљ Билбилоски-Управител од 05.06.2005

Вработени во Агенција за Обезбедување:

 1. Благоја Трајановски-Помошник директор
 2. Сибел Билбилоска-Генерален Секретар
 

Референтна листа:

 • ФФМ
 • Скопје
 • НУ Музеј на Македонија-Скопје
 • ВЛТ-Државна Видеолотарија на Македонија
 • АД Тајмиште
 • ДТИРЗ Кичево
 • НЛБ Тутунска
 • Хотел Изгрев Струга
 • Мастер бет-ДПТУ Сенатор
 • Тхе Слотс
 • Стар Гаминг
 • Апекс ДОО
Однос со заедницата:Нашите врвни услуги не поврзуваат со заедницата,бидејќи ние постоиме  за нашите клиенти,ги почитуваме индивидуалните разлики,ги негуваме односите со нив и се стремиме да ги разбереме нивните потреби.