Активности и настани

Кривична одговорност на работниците за приватно обезбедување-Работна средба со Јавно обвинителство и Комисија за контрола и надзор над примена на ЗПО

Министерот за внатрешни работи Гордана Јанкулоска во работна посета на Комората на РМ за приватно обезбедување

...

Денови на
приватното обезбедување